Naprapater inom idrotten

Naprapater inom idrotten

Idrotten har genomgått en utveckling under de 10-20 senaste åren som innebär att belastningen på de aktiva har bara ökat. Alla strukturer i kroppen ska hålla för denna belastningsökning. Detta ställer givetvis höga krav på såväl den aktiva som på det medicinska teamet där naprapater utgör en naturlig del. Idag är naprapater verksamma inom en stor del av de idrotter som idag har ett landslag.

Att arbeta med rehabilitering inom idrotter skiljer sig från traditionell rehabilitering. De två största parametrarna att ta hänsyn till är kravanalysen samt kapacitetsprofilen. Det blir därför helt avgörande för rehabiliteringen för den aktiva att naprapaten har förstått idrottarens krav samt vad idrottaren har för plattform att utöva de olika fysiska kvaliteerna.

Många idrottslag och klubbar använder sig av naprapater för att ta hand om skador bland de aktiva. Naprapaten har med sitt diagnostiska utbud och funktionella förståelse för kroppens alla rörelser tillsammans med en utbildning som innehåller rehabilitering av skador så har idrottsklubbarna en specialist för att hantera alla skador, istället för att anlita flera olika personer.

Skillnader mellan naprapater, kiropraktorer och OMT/OMI-utbildade sjukgymnaster är troligtvis mindre än man kan tro. Det kan i stort sett vara att behandlingsmetoderna hos dessa tre yrkeskategorier är ganska likvärdiga. Troligtvis är skillnaderna på individnivå större än den är mellan de olika yrkeskategorierna avseende undersökningsmetodik och behandling. En naprapat har en längre och mer djupgående utbildning än vad en grundutbildad sjukgymnast har, men en erfaren och vidareutbildad sjukgymnast inom OMI kan jämnställas med kunskap och antal verktyg som en naprapat har vid examen.

Naprapater har däremot ett holistiskt tänk som syftar till att hitta orsaken till patientens besvär baserat på signaler från ergonomi, kost, biopsykosociala signaler med mera och inte bara behandla symptomen. Det är därför som en idrottsklubb bör sikta in sig på att anlita en specialist inom idrottsmedicin med en stor bredd och som tittar på orsaken till skadan istället för att bara behandla skadan.

En specialist har ett stort intresse för sitt respektive område, vilket innebär att denne självmant kommer att fördjupa sig och utöka sina kunskaper inom området, vilket gör att denna blir ytterligare specialiserad och därmed framgångsrik och en tillgång för idrottsföreningen. Kanske är detta varför idrottsföreningar i Sverige mycket ofta använder sig av naprapater för att ta hand om sina aktiva?

Välkommen

Välkommen till www.naprapat.n.nu. Denna sida kommer förhoppningsvis ge dig en ökad kunskap om naprapater, och vilka som blir detta och hur du skulle kunna ha nytta av en naprapat.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)