Naprapat - vad är naprapati?

Kort historia om den första naprapaten:

 

Oakley Smith f. 1880, tog examen i kiropraktik 1899 och inledde därefter ett samarbete med Daniel D. Palmer (kiropraktikens grundare) som föreläsare vid Palmer School of Chiropractic. Smith bröt senare samarbetet med Palmer på grund av oenighet om teorin bakom orsaken till en ”låsning” i ryggen.

Under en studieresa till Europa kom Smith i kontakt med traditionella Östeuropeiska manuella behandlingsmetoder. Denna influens blev tillsammans med hans kiropraktorkunskaper grunden för naprapatin som vi känner den idag.

Ordet naprapati kommer av det tjeckiska "naprapvit" som betyder korrigera och det grekiska "pathos" som betyder lidande eller känsla. Sammantaget ger detta "att korrigera lidande".En terapeut som använder sig av naprapati kallas naprapat, och endast om man är legitimerad naprapat eller under legitimationspraktik får man kalla sig naprapat.

Naprapater arbetar strikt efter Trippel-C metodiken. Trippel-C står för Causite, Chardosis, Correctoplan. Orsak, varifrån de lokala eller perifera problemen härstammade. Chardosis eller Chartologi på svenska står för journalskrivning med både text och grafik - vilket är unikt för naprapati. Correctorplan - den plan som används för att göra patienten symptomfri och frisk. Läs mer om vad en naprapat gör här

Vad är naprapati?

Naprapatin introducerades i Sverige i slutet på sextiotalet av Björn J:son Berg, Doctor of Naprapathy, och har sedan dess haft en stark utveckling i Norden.  Dagens naprapater har en mycket bred allmänmedicinsk kompetens samtidigt som specialiseringen inom naprapati är tydlig.

En legitimerad naprapat har sådana kunskaper att han eller hon kan arbeta under ett eget medicinskt ansvar. Detta innebär att en naprapat i diagnostiskt syfte kan utföra relevanta undersökningar och bedöma om en behandling ska inledas eller hänvisa patienten vidare till den övriga hälso- och sjukvården för fortsatt undersökning när så behövs.

Naprapatin är en behandlingsform inom avancerad manuell medicin som sedan många år godkänd av Riksdag och legitimerad av Socialstyrelsen. Med manuell medicin menas att du till stor del förlitar dig på dina egna händer för att undersöka och behandla besvär i människans rörelseorgan; skelett, rygg, leder och muskler. Naprapaternas specialitet är att kombinera en hög kompetens inom ortopedisk medicin med mycket god kunskap om rörelseorganens specifika funktion. Detta innebär en stor bredd både vad gäller teoretiska som kliniskt/praktiska kunskaper. En mångfald av möjligheter vid behandling av patienter blir alltså möjlig.

Idag finns över 1000 naprapater verksamma i ett flertal landsting i Sverige, dock är det fortfarande alldeles för få, vilket gör att patienten inte får möjlighet att komma på en skattesubventionerad behandling såsom till sjukgymnaster eller kiropraktorer med landstingsavtal. Många naprapater väljer att arbeta med idrottsföreningar, och där föreningarna helt eller delvis subventionerar den aktives behandling.

En yrkesverksam naprapat har ett stort antal verktyg att välja mellan, vilket ytterligare stärker naprapatin som profession. Bland annat kan naprapaten välja mellan manipulation, mobilisering, massage, stretching, triggerpunktsbehandling, el-behandling (TENS/NMES/ultraljud/shockwave), akupunktur, medicinsk laser för att nämna några.

Välkommen

Välkommen till www.naprapat.n.nu. Denna sida kommer förhoppningsvis ge dig en ökad kunskap om naprapater, och vilka som blir detta och hur du skulle kunna ha nytta av en naprapat.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)