Om naprapatutbildningen och yrket

Naprapati härstammar från de manuella medicinerna osteopati och kiropraktik

Naprapatisk medicin innebär en helhetssyn på välbefinnande som fokuserar på "connective tissue", dvs bindväv . Skadad bindväv, inklusive muskler, senor och ligament, kan orsaka smärta som sakta byggs upp och spride sig i kroppen. Resultaten kan vara kronisk migrän, axelproblematik, ryggskott, nackspärr och en mängd andra förhållanden.

De skolor där man kan läsa till att bli Naprapat lär eleverna manuell manipulation, mobiliseringstekniker, naprapatisk massage, stretchtekniker och neurologiska och ortopediska metoder som kan lindra de grundläggande symptomen av bindvävsproblem, återställa blodflödet och nervfunktion i kroppen.

Vad som ingår i naprapatutbildningen

Utbildningen inom naprapati kan skilja sig något åt mellan de olika skolorna i Sverige, Finland och USA. I allmänhet, kan du dock förvänta kurser inom naprapati att innehålla följande:

    Anatomi, fysiologi och biokemi
    Historia och principer för naprapati
    Naprapatiska tekniker
    Näringslära

    Idrottsmedicin
    Neurovetenskap
    Kliniska förberedelser och praktik

Längd på naprapatutbildningen

Utbildningen till naprapat innebär normalt fyra års utbildning på eftergymnasial nivå. När du är klar med utbildningen kommer du att en examen inom Naprapati och kan kalla dig Doctor of Naprapathy. Efter detta väntar dig 12 månader praktik, varav 9 mån är hos en leg naprapat och 3 mån inom sjukvården, tex hos en ortoped eller vårdcentral.
Priser på utbildningebn
Undervisning vid naprapathögskolan är cirka 80-90.000kr per läsår. Till detta tillkommer 4-5000kr i litteratur. Studierna är berättigade till CSN.

För närvarande ges endast utbildning i tre olika länder; Sverige, Finland och i USA. I USA finns utbildningen i Illinois och New Mexico, och det är i dessa två stater som naprapater har licens att verka i. I Sverige finns utbildningen i Stockholm, och i Finland i staden Kotka. En Naprapat utbildad i Sverige eller Finland har rätt att verka inom hela EU.

Karriär som naprapat

Enligt Amerikanska Bureau of Labor Statistics (BLS), kommer anställning av kiropraktorer, en nära släkting till naprapater, växa i en takt av 20 procent till 2018. I Sverige finns ingen sådan mätning utförd, men varje år examineras ett 70-tal naprapater från Naprapathögskolan i Stockholm och efterfrågan på naprapatbehandlingar är fortfarande hög i många städer. Allmänhetens ökade intresse för naturmedicin och behandlingsmetoder utan syntetiska läkemedel är bara två av de faktorer som bidrar till de positiva jobbutsikterna för yrken inom paramedicin.

Vad tjänar en naprapat?

Naprapater är i allmänhet egenföretagare och arbetar helt privat utan avtal med landsting. De första åren kan vara kämpiga, men efterhand brukar naprapater tjäna mellan 25-35.000kr per månad, men då är inkluderat kostnader för att driva verksamhet som hyra på lokal, avbetalning på utrustning, skatter samt utbildning. Alla tillkommande kostnader gör att en naprapatbehandling har en kostnad om 5-850kr för att naprapaten ska kunna ta ut en lön om 25-35.000kr. Ju mer erfarenhet en naprapat får desto högre behandlingstaxa kan denne ta ut. På senare tid blir fler och fler naprapater anställda, och lönerna förmodas ligga på ungefär samma nivå som ovan. Dock finns ingen statistik på detta, varför alla siffror måste tas som ungefärliga med stor marginal åt båda hållen.

Är naprapati en karriär för dig?

En karriär inom naprapati kräver en avancerad utbildning i natur-och biovetenskap, stark analytisk förmåga och ett genuint känsla för att hjälpa patienter att övervinna fysiska och känslomässiga tillstånd som hämmar deras totala välbefinnande. Tålamod och uthållighet är också nödvändigt för att bli naprapat då det stävar efter att skapa sig ett namn då tjänster är väldigt personstyrda och inte så mycket företaget. Man hör inte patienter fråga efter företag, utan mer efter naprapaten vid dennes namn. Detta medför också att en naprapat inte nödvändigtvis har sitt uppsamlingsområde i det närmaste kvarteret, utan patienter kan komma långt ifrån förutsatt att naprapaten är erkänt kompetent. Författaren till denna text är baserad i Stockholm och har haft patienter från Kiruna, övriga delar av Norra Norrland, Idre, Gävle, och Gotland som tar sig till mig enbart baserat på ryktet som har spritt sig.

Om du är intresserad av en karriär inom naprapati, ta en närmare titt på naprapatprogrammet på den skola som är närmast dig.

Välkommen

Välkommen till www.naprapat.n.nu. Denna sida kommer förhoppningsvis ge dig en ökad kunskap om naprapater, och vilka som blir detta och hur du skulle kunna ha nytta av en naprapat.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)